Schoorsteentechnieken

Laat uw geld niet in rook opgaan

Wij sturen dagelijks schoorsteenvegers uit die schouwbranden helpen voorkomen waarbij uw schoorstenen worden geveegd volgens de regels van de kunst, en waarbij we tevens alle obstructies zoals steenbrokken, vogelnesten, pek,… uit de schouw verwijderen.

Niet-geveegde schouwen zijn immers een gevaarlijke bron van woningbranden. Bovendien dient u sinds enkele jaren in het bezit te zijn van een wettelijk attest, een noodzakelijk bewijs om aan te tonen dat uw schoorsteen een jaarlijkse onderhoudsbeurt heeft gekregen. Op die manier loopt u niet langer het risico dat verzekeringsmaatschappijen bij een eventuele brand een claim zouden betwisten.

Bovendien hebben wij erkende vaklui in dienst om het volledige onderhoud van uw stookolie- of gasketel/brander te doen. Laat een aardgasketel zeker om de twee jaar nakijken. Bij een stookolieketel is een jaarlijks onderhoud wettelijk verplicht. Enkel een erkend technicus mag een onderhoudsattest afleveren met de resultaten van de rookgasanalyse.

nemegheer schoorsteen vegen

Schoorsteenvegen

Maak een afspraak voor het jaarlijkse onderhoud en diagnose van uw schoorsteen door een ervaren technieker!

nemegheer brander onderhoud

Onderhoud verwarmingsketels

Stookolie- of gas installaties die zorgen voor uw centrale verwarming moeten respectievelijk jaarlijks of tweejaarlijks een onderhoud krijgen van een erkende technicus. Maak hier een afspraak!

nemegheer schoorsteen vegen

Herstelling & onderhoud

Voegwerken, plaatsen van flexibels, regenkappen, roetschuiven, inox netten, duivenpinnen,… Wij komen graag langs voor een vrijblijvende prijsofferte.